top

Driftsvejledning

Tagfladen bør 1-2 gange årligt besigtiges, og i forbindelse med besigtigelsen skal udføres følgende driftsforanstaltninger:

 • Tagbrønde og bladfang renses.
 • Fremmedlegemer fjernes fra tagfladen.
 • De områder af tagfladen, hvor der ophobes snavs, fejes og opfejningen fjernes.
 • Ovenlyskupler bør vaskes med almindelig sæbevand 1 gang årligt for at bevare lys-gennemgangen.
 • Hvis der har været andre håndværkere på taget, undersøges om de har beskadiget tagdækningen eller efterladt skarpe genstande, som i givet fald fjernes.
 • Hvis der er træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense tagbrønde mere end 1 gang årligt.
 • Sne bør ikke fjernes fra tagfladen, da taget er dimensioneret til at klare sne-belastningen. Hvis sneen af andre årsager ønskes fjernet, bør det ske med kost for ikke at beskadige tagdækningen.

Vedligeholdelsesvejledning

Tagdækningen er i princippet vedligeholdelsesfri, men der er alligevel en række detaljer, som skal vedligeholdes med forebyggende reparationer.

 • Elastiske fuger ved fugeskinner mv. skal eftergås og om nødvendigt udskiftes hvert 5. år.
 • Flangeinddækninger ved hætter, tagnedløb og lignende skal eftergås med fugemasse hvert 5. år.
 • Potentielle skademuligheder, der observeres under de årlige besigtigelser, udbedres.

 • Ovenlys eftergås for beskadigelser 1 gang årligt, og eventuelle skader udbedres.

Spørgsmål? Ring 43 69 65 69

J&B Tagentreprise ApS

Hos J&B Tagentreprise ApS kan du altid få inspiration og viden.

ADRESSE

Bjerringbrovej 110
2610 Rødovre
P: (45) 43 69 65 69

FOLLOW US

© Copyright 2023 J&B Tagentreprise ApS